Contacts

Lubianka

Krivokolenny lane, 3/1
+7 (926) 048-51-71
Mo-Sa: 11:00-22:00, Su: 12:00-20:00
makoto.toro@yandex.ru

Paveletskaya

Sadovnicheskaya emb., 75
+7 (929) 536-35-34
Mo-Sa: 11:30-21:00, Su: 12:00-20:00
makoto.toro@yandex.ru

Sheremetievo

Sheremetievo airport, term. F , 2 floor.
+7 967 199-07-03
Mo-Su: 06:00-22:00
makoto.toro@yandex.ru

Kuznetskiy Most

Kuznetskiy Most Мост, 20/6/9с1
+7 916 107-71-76
Mo-Su: 10:00-05:30
makoto.toro@yandex.ru

Dobrininskaya

Pyatnitskaya, 82/34с1
+7 964 509-46-09
Mo-Su: 11:00-21:00
makoto.toro@yandex.ru

Bang Bang

Kuznetskiy Most, 20/6/9с1
+7 916 107-71-76
Mo-Su: 10:00-05:30
makoto.toro@yandex.ru

Makoto Restaurant

Krasnopresnenskaya emb., 12
+7 (495) 258-18-14
Mo-Su: 11:30-24:00
makoto.toro@yandex.ru